torsdag 2 februari 2012

Samma problematik, olika prioriteringar

Fråga: Vad har du att säga om Nicaraguas abortlag, som i mina ögon clashar rätt så rejält med lagen om våld mot kvinnor, speciellt i relation till att misogyni och institutionellt våld är förbjudet?

Svar: Debatten om de nicaraguanska kvinnornas situation i bade Europa och USA har nästan uteslutande fokuserat sig på frågan om förbudet mot terapeutisk abort, men lämnat åt sidan det faktum att kvinnornas rättigheter pa många andra områden har stärkts avsevärt de senaste åren: Rätten till egendomen, rätten att driva foretag och få kredit, rätten till utbildning och inte minst, rätten att fatta politiska beslut.

I Nicaragua är all sorts abort, inklusive terapeutsik abort - dvs när moderns liv kan vara i fara av att födda ett barn - förbudet.

Jag kan inte här gå in i detalj i anledningarna till detta, men vill påpeka det faktum att Hälsovårdlagens regelverk som reglerar läkarnas agerande motsäger brottsbalken och ger läkarna större handlingsfrihet att rädda kvinnans liv än vad som ofta tendentiöst rapporteras. Dessutom är en kvinnas liv ingenting vare sig myndigheterna eller hälsovårdsarbetarna tar lätt på. Detta är inte menat som en ursäkt för en lag som inte går att försvara.

I och med valet den 6 november steg kvinnorepresentationen i landets Nationalförsamling upp till 39 av 92 ledamoter, eller 42%, vilket placerar Nicaragua i samma liga som de nordiska landerna. Inför det kommande kommunalvalet har FSLN annonserat att 60% av kandidaterna till borgmästare ska vara kvinnor. Polischefen, Högsta Domstolens ordförande och drygt halften av ministrarna ar kvinnor.

Antagandet av den "Heltäckande Lagen om Våld mot Kvinnor" är en effekt av denna utveckling - en utveckling som troligen kommer att satta sin prägel pa manga andra områden, inklusive abortlagstiftningen. Det kan mycket väl vara så att varldens kvinnor, trots en gemensam global situation av underordning, har olika prioriteter beroende t.ex. pa sin ställning gentemot världsmarknaden.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar